Välkommen till Eco by Swedens flexibla betalningslösningar

Få ny LED-belysning utan att behöva ligga ute med kapital samtidigt som du sänker elkostnaderna redan första månaden och gör en satsning för miljön när du sänker dina wattimmar...

Vi hjälper dig att finansiera ditt belysningsbehov

Om du inte kan betala hela beloppet direkt kan du välja att dela upp betalningen på flera gånger. Vi erbjuder även bank-girobetalningar, swish och månadsbetalning på faktura vid vissa beställningar. Vi förbehåller oss också för ta ut förskottsbetalning på hela eller delar av beloppet i det fall vi anser det motiverat. Du får ett längsta belopp att betala på dina fakturor och du kan välja att betala av i egen takt. Du kan också när som helst lösa din skuld och betala allt. Betala med faktura eller leasa den belysning du behöver hos ossAvbetalning - Betala i den takt som passar dig och din verksamhet.


Som registrerad företagskund med kundnummer hos oss får du 30-dagars kostnadsfri kredit med betalning på faktura. Du kan också betala med kort eller Swish. Vi erbjuder även andra finansiella betalningslösningar och möjligheter genom våra tredjepartssamarbeten med Klarna och Svea Ekonomi som bland annat erbjuder hyra och leasing. En metod som för företagskunder som inte vill låsa kapital i onödan och slippa administrativa avgifter med avskrivningar är en win-win-situation. Både för verksamheten som sådan och naturen. Kontakta oss för en skräddarsydd belysningslösning till kontoret, konferensrummet och receptionen, matsalen, industrin eller vad det må vara. Vi har alla former av LED-belysning av högsta kvalitet. Mycket på grund av att vi använder leasing och produkterna ska kunna skrivas av under en längre tid. En uppgradering till LED har flera positiva bieffekter som visar sig allt eftersom. LED höjer till exempel värdet på företaget och ett väl upplyst företag genererar både mer sälj och en trevnad på det mer välupplysta områdena och fördelarna är för både kunder och anställda arbetare som höjer med bra belysning blir mer alerta och höjer prestationsförmågan och minskar sjukskrivningarna. Samtidigt som det är underhållsfri, driftsäker och miljövänlig belysning. Om du väljer att leasa kan du när som helst välja att byta ut din belysning till ny modern belysning under leasingtiden eller när den gått ut eller om du väljer att byta dessförinnan beroende på dina förutsättningar och krav på belysningprestandan. Vissa områden som utomhusbelysningen med gatuarmaturen har en förväntat livslängd kring 25-år.

Betala snabbt och enkelt med Swish.


Som kund hos Eco by Sweden har du möjlighet att välja vilken form av betalning du önskar. Från att betala kontant vilket är väldigt ovanligt, har vi bank-giro, kortbetalning, faktura och olika betalningslösningar med tredje man inblandad. Nu har vi även Swish där du enkelt kan Swisha för säker betalning. Se bara till att innan du slår in din BankID-kod att det står Eco by Sweden som betalningsmottagare och inte någon annan. Swishkontot är knutet till företaget och några ändringar i detta kan ej göras. Du går givetvis ordersedel och faktura som vanligt.Klarna med avbetalningslösningar som Klarna Checkout - Klarna Smooth Payment

Har du inte budgeterat den nya belysningsuppgraderingen till LED?

Då är du inte ensam. Många har inte förutsett den lagändring som i och för sig inte är ny på något sätt men däremot hamnat i skuggan av någon anledning. Lagstiftningen tvingar nu var och en att byta sin energislösande belysning till LED men ett problem har som sagt varit att man inte förutsett och därmed budgeterat in belysningsuppgraderingen som i inte sällan kan uppgå till flera hundratusen. Avbetalning, delbetalning eller Klarna Check-out är andra betalningsalternativ som vi erbjuder. Finansiering som val för ny miljövänlig belysning är en ny företeelse där du som kund väljer att avbetala i egen takt genom vår tredjepartslösning med Klarna AB. Att slippa ligga ute med kapital samtidigt som man gör en investering i något som kommer generera avkastning redan första månaden är en win-winsituation för alla. Genom att få in ett större eller mindre värde i verksamheten som kan skrivas av som en kostnad ökar man företagets likviditet och sänker elkostnaderna för all framtid. En perfekt belysningslösning kan sänka dels din elkostnad med långt över hälften men som bieffekt så har det visat sit att även ventilations-kostnaderna minskar med detsamma eftersom LED-belysningen inte avger värme som sedan måste kylas ned. Genom att byta ut föråldrade och energislösande halogen eller kvicksilverlampor mot energieffektiva LED-lampor med låg energiförbrukning tar du också ett viktigt steg för miljön. Vi erbjuder genom Klarna delbetalning eller avbetalning där du kan välja den avbetalningsplan som passar dig bäst. Mer information om reglerna kring delbetalning och avbetalning finns på Klarnas hemsida under villkor. Mer information om reglerna kommer strax uppdateras. Har du några frågor kontakta gärna oss på Eco by Sweden AB.Svea Ekonomi med hyra och leasing - Svea WebPay

Välj den betalform som passar dig och din verksamhet. Rätt belysning.

Det finns som sagt många fördelar med leasing - här är några fördelar med ny belysning

Oavsett om det gäller belysning eller andra produkter eller utrustning är leasing är ett smidigt och enkelt samtidigt förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital i kapitalkrävande investeringar eller använda, eller kanske uttömma, sina bankmässiga säkerheter. Med leasing låser företaget därmed inte upp sitt kreditutrymme utan kan använda likviden till viktigare saker. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.

Hur länge kan man leasa belysningen? Håller belysningen hela tiden och vad blir restvärdet?


Hur länge du väljer att leasa, dvs. leasingtiden beror på belysningens kvalitet i ett längre perspektiv. Idag finns LCC-beräkningskalkyler hos Energimyndigheten som går det enkelt att få en översikt över sin belysning och därmed även kostnaderna för den. Leasingtiden, kostnaden för leasingen, kan väljas och anpassas till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 3 - 6 år. Vid solcellsarmaturer som håller länge gäller längre leasingtider osv.

Leasingsavgiften är skattemässigt avdragsgill, d.v.s. den dras som en kostnad. Leasingen påverkar inte företagets balans utan endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Du får därmed ett tillskott i resultatet. Och ny belysning utan att det ska begränsa din verksamhet. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingsavgiften för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden på ett balanserat och utspritt förutsebart sätt.

Det finns alltid ett restvärde kvar vid leasing. Ett belopp som är kvar för exempelvis utlösning av belysningen eller använda för fortsatt leasing med helt ny belysning. Med leasing kan du hela tiden uppgradera din belysning även om tiden inte gått ut. Denna påverkar också månadskostnaden och leasingavtalets längd och kostnad. Ett högre restvärde med en längre leasingstid ger en lägre månadskostnad medan om du betalar lägre blir restvärdet högre. Leasingen läggs upp så att belysningens restvärde motsvarar marknadsvärdet. Detta syftar till att minska gapet mellan restvärde och marknadsvärde och möjligheten finns även att lägga in en förhöjd leasingavgift.

Leasingen hos Svea Ekonomi - spara elkostnader och sänk fasta kostnader - vad kan man tjäna på att leasa sin belysning?


 • LED-belysning är relativt dyrt och många är inte vana eller ens kan ta de kostnader som ligger framför dem med bytet till LED.
 • Står för upp till 100-procent av finansieringens värde.
 • Kan skattemässigt kostnadsföra investeringen snabbare och mer effektivt.
 • Ingen förskottering av moms vid anskaffningstillfället av tjänsten.
 • Normalt sett är utrustningen i sig själv pant för själva investeringen vilket medför att andra panter inte krävs av dig som leasingtagare.
 • Bättre likviditet i verksamheten. Kostnaderna fördelas under hela avtalstiden.
 • Leasingavgiften kan anpassas till intäkterna, exempelvis vid säsongsvariationer.
 • Vid avtalsperiodens slut köper företaget ut utrustningen för ett i förväg angivet slut-värde det så kallade restvärdet.

  Funktionshyra som ett finansieringsalternativ – Smart Val för företaget


  Hyra är en annan form av betalning. I en funktionshyra erbjuds kunden en komplett lösning för den produkt som finansieras och kunden betalas endast hyra. Eftersom belysningen hyrs så behöver kunden inte oroa sig för trasiga lampor eller annat oförutsett vad de må vara händelser eller kostnader som kan inträffa. Det ansvaret ligger inte hos kunden som får komplett service och underhåll.

  I en Funktionshyra faktureras allt på en månadsvis faktura:


 • Du får en månadsfaktura för belysningen.
 • Projektkostnaden
 • Installationskostnaden
 • Löpande servicen & underhåll
 • Fullförsäkring


  Med ett funktionsavtal har du både hängslen och svångrem då du säkerställer löpande service / underhåll för utrustning som finansieras. Du slipper krånglande belysning, trasiga lampor eller driftstopp pga. belysningen skulle krångla eller lägger av mot alla odds.

  Det är ”Enkelt - Tryggt - Smart” att hyra sin belysning… Fördelen med att välja ett funktions-hyresavtal är att man kan inkludera en service-intäkt i avtalet som tas ut av kund varje månad (avgiften ligger inbakad i månadshyran). Kund vet däremot inte hur stort detta belopp är eftersom det samfaktureras i månadskostnaden. Däremot är hyreskostnaden tydlig. När avtalet har löpt tiden ut man som kund välja att sälja utrustning för en månadshyra (ger er ca 2 % ökad intäkt efter en beräkning på 60 mån som är en 5-årsperiod och rimlig avskrivningsperiod för premiumbelysning) eftersom kund inte äger utrustningen efter fullgjord avtalstid fungerar det på detta vis. Ni kan dessutom förlänga Service & underhållsavtalet i ytterligare 2 år med relativt god lönsamhet så kunden får den service som behövs och krävs. Det finns inget negativt för kunden med ett Funktionsavtal – det är endast till kundens fördel.

  < För en kund är det viktiga att veta vad man får betala varje månad, vilken månadskostnad belysningen tar i anspråk. Eftersom det är belysning som sänker elkostnaden redan första månaden är det en Win-win-situation för alla parter. Även för miljön då varje watt bytt är en vinst! Vi leasar och hyr ut LED-belysning och bara LED-belysning, ingen annan belysning. Av principiella skäl. Baserat på månadskostnaden och kontakten med Svea kan ni sedan sätta ihop er affär när ni känner Er trygga.

  Vi visar kunden hur mycket de sparar då de byter ut befintliga lysrör. Vårt mål är att finna en lösning som kostar mindre och är mer effektiv jämfört med vad de spar i energikostnad på att byta gamla rör. Dessutom är lagkraven sådana att belysningen måste bytas i vilket fall som helst. Vi gör det enkelt att få ny uppgraderad LED-belysning på hyra.